Nghèo Là Một Cái Tội

Sự nghèo Một bạn để ý là tôi có nhiều sách về những câu châm ngôn phát đi từ các danh nhân và triết gia trong tủ sách. Được hỏi câu nào mang nhiều ý nghĩa nhất, tôi buột miệng theo tiềm thức, “Nghèo là một cái tội.” Trước khi ném đá và giương cao …

Nghèo Là Một Cái Tội Xem thêm »

Scroll to Top