For me

Just for me

Viết cho ngày 18/07/2019

Cũng đã 12h đêm rồi, ngồi nặn đầu nặn óc để cố viết được 1 bài để hoàn thành các mục tiêu hôm nay rồi đi ngủ. Nhưng thiệt là haiz, khó qua đi à. Bước đầu của mọi việc đều khó mà, hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân. Mình thích …

Viết cho ngày 18/07/2019 Xem thêm »

Scroll to Top