Triết lý cuộc sống

Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi…Đạo lý trên đời cũng là như vậy.Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán: “Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi …

Triết lý cuộc sống Xem thêm »

Scroll to Top